PRE- PROGRAMA


VENRES

  17 DE OUTUBRO DE 2014

   Obradoiros con Créditos de Formación Continuada

16:00 - 18:00 h.
Aula Central
Docente
OBRADOIRO I. Recoñecido con 0,3 créditos pola Comisión Autonómica de Formación Continuada
OBRADOIRO DE TERAPIA INHALADA

Luís Orlando Martínez. Enfermeiro A.P. C.S.Novoa Santos. Ourense.
CONTIDO TEÓRICO:
- Lembranza anatomofisiolóxica da vía aérea.
- Breve historia da terapia inhalatoria.
- Vía inhalatoria: vantaxes e inconvenientes. Factores condicionantes.
- Fármacos: Características, indicacións i efectos secundarios.
- Dispositivos de Inhalación: Tipos. Técnica de aplicación.Mantemento. Coidados e limpeza.
- Nebulización:
  Tipos de nebulizadores.
  Técnica de aplicación.
- Educación sanitaria. Adherencia ao tratamento e mantemento

CONTIDO PRÁCTICO:
- Mostra de tipos de dispositivos de inhalación e de cámaras.

16:00 - 18:00 h.
Aula C.S Valle Inclán

Docente
OBRADOIRO II Recoñecido con 0,4 créditos pola Comisión Autonómica de Formación Continuada
O BLOG COMO FERRAMENTA EN ATENCIÓN PRIMARIA

O obradoiro conta cunha parte non presencial de 2 horas que desenvolverase do 13 ao 16 de outubro.
Liliana Bettremieux Toyos. Enfermeira P.A.C. Xerencia de Xestión Integrada de Vigo.

CONTIDO SESIÓN PRESENCIAL:
- Creación de correo con gmail.
- Apertura de conta en blogger.
- Personalización estética do blog para ordenador e smartphones ou tablets.
- Introdución de documentos desde googledrive, enlace de un vídeo de youtube, enlaces de bibliografía desde bases de datos fiables e relevantes.

CONTIDO SESIÓN NON PRESENCIAL:
A docente enviará por correo electrónico aos alumnos a ligazón a webQuest para familiarizarse co uso desta ferramenta.
16:30 - 20:30 h.
Aula Cruz Vermella

Docentes
OBRADOIRO III Recoñecido con 0,6 créditos pola Comisión Autonómica de Formación Continuada
INTRODUCIÓN Á ENTREVISTA MOTIVACIONAL:
APLICACIÓNS CLÍNICAS

Jesús Apolinar Álvarez. Médico de familia.C.S. Allariz. Xerencia de Ourense.
Rita Fernández Villanueva. Enfermeira. Xerencia de Ourense.

CONTIDO TEÓRICO:
- O espírito da entrevista motivacional.
- O proceso na entrevista motivacional.

CONTIDO PRÁCTICO (2 GRUPOS):
As microhabilidades:
  - Preguntas abertas.
  - Afirmacións.
  - Resumos.
  - Sumario.
Aplicacións na clínica: técnicas de role-playing.
17:00 - 19:30 h.
Aula Progreso
DocenteDocentes
OBRADOIRO IV. Recoñecido con 0,5 créditos pola Comisión Autonómica de Formación Continuada
ENFERMACGYVER. RECURSOS ALTERNATIVOS EN SITUACIÓNS DE URXENCIA.

José Benito Martínez Rodríguez. Médico de Familia. C. de S. de Lousame.
CONTIDO TEÓRICO:
- Lesións producidas por animais.
- Derivacións adicións na síndrome coronaria aguda.
- Vías venosas periféricas non habituais.
- Conservación e manexo de pel e tecidos.

CONTIDO PRÁCTICO (2 grupos):
José Benito Martínez Rodríguez. Médico de Familia. C. de S. de Lousame.
María Cortés Ayaso. Médico Servizo de Urxencias CHUS.

- Extracción de anzois.
- Extracción de aneis.
- Liberación de pel atrapada con cremalleira.
- Isquemia dixital con un Penrose.
- Isquemia dixital e campo estéril con un guante.
- Lavado de feridas con chorro a presión
- Sutura con cabelos.
- Neumotórax a tensión e drenaxe de circunstancias
18:00 - 18:30 h. PAUSA CAFÉ por cortesía de
18:00 - 20:00 h.
Aula C.S Valle Inclán

Docente
OBRADOIRO V Recoñecido con 0,4 créditos pola Comisión Autonómica de Formación Continuada
O BLOG COMO FERRAMENTA EN ATENCIÓN PRIMARIA

O obradoiro conta cunha parte non presencial de 2 horas que desenvolverase do 13 ao 16 de outubro.
Liliana Bettremieux Toyos. Enfermeira P.A.C. Xerencia de Xestión Integrada de Vigo.

CONTIDO SESIÓN PRESENCIAL:
- Creación de correo con gmail.
- Apertura de conta en blogger.
- Personalización estética do blog para ordenador e smartphones ou tablets.
- Introdución de documentos desde googledrive, enlace de un vídeo de youtube, enlaces de bibliografía desde bases de datos fiables e relevantes.

CONTIDO SESIÓN NON PRESENCIAL:
A docente enviará por correo electrónico aos alumnos a ligazón a webQuest para familiarizarse co uso desta ferramenta.
18:30 - 20:30 h.
Aula Central
Docente
OBRADOIRO VI. Recoñecido con 0,3 créditos pola Comisión Autonómica de Formación Continuada
OBRADOIRO DE TERAPIA INHALADA

Purificación Blanco González. Enfermeira A.P. C.S.Carballiño.Ourense
CONTIDO TEÓRICO:
- Lembranza anatomo-fisiolóxica da vía aérea.
- Breve historia da terapia inhalatoria.
- Vía inhalatoria: vantaxes e inconvenientes. Factores condicionantes.
- Fármacos: Características, indicacións i efectos secundarios.
- Dispositivos de Inhalación: Tipos. Técnica de aplicación.Mantemento. Coidados e limpeza.
- Nebulización:
  Tipos de nebulizadores.
  Técnica de aplicación.
- Educación sanitaria. Adherencia ao tratamento e mantemento

CONTIDO PRÁCTICO:
- Mostra de tipos de dispositivos de inhalación e de cámaras.
- Prácticas da técnica inhalatoria.
Salón principal SIMPOSIOS

17:30 - 18:00 h.
Patrocinado por
Relatores

18:30 - 19:00 h.
Patrocinado por
Relatores


19:00 - 19:30 h.
Patrocinado por
Relatora

NUTRICIÓN E FORMACIÓN ÓSEA
Danone Science & Nutrition.
María Bardasco Alonso.Enfermeira da Unidade de Nutrición do CHUO.

INFLUENCIA DO EQUIPO DE ATENCIÓN PRIMARIA NO GRAO DE CONTROL DO INR
Bayer HealthCare.
Dr. Sergio Cinza Sanjurjo. Médico de Familia no Centro de Saúde de Porto do Son.*
D. Enrique Gestal Pereira. DUE no Centro de Saúde de Porto do Son.*
*Investigadores Principales Estudio “ANFAGAL”

AVANCES EN DIABETE. DA AUTOANÁLISE AO AUTOCONTROL
Bayer HealthCare.
María Luísa Ruiz. Enfermeira Educadora en Diabetes. Centro de Especialidades de Ourense.

 

PRE- PROGRAMA


SÁBADO

  18 DE OUTUBRO DE 2014

 Xornadas recoñecidas con 0,3 créditos pola Comisión Autonómica de Formación Continuada

Xornadas declaradas de Interese Sanitario pola Conselleria de Santidade

8:30 - 9:00 h. ACREDITACIÓN / ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN
9:00 - 10:00 h.
Modera
Comunicacións
COMUNICACIÓNS LIBRES
Juan Carlos Arbor Aldea. Enfermeiro EOXI Ourense.

USO DE ESTRATEXIAS PSICOTERAPEUTICAS EN ENFERMERÍA DE ATENCIÓN PRIMARIA.
TERAPIA DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Autora: Silvia Sánchez Radio. H. Montecelo – EOXIPS.
O PAPEL DA ENFERMERÍA NA PREVENCIÓN E DETECCIÓN DE FACTORES DE RISCO PARA A DIABETE MELLITUS XESTACIONAL
Autora: Carmen Neri Fernández Pombo. Universidade de Vigo.
Co-Autores: Luna Cano, M.R.; Allegue Magáz, E.; Lorenzo Carpente M.; Beceiro Dopico L.

ADAPTANDO A TERAPIA COMPRESIVA AO PACIENTE
Autor: Javier Castro Prado. C.S. Praza de Ferrol.
ANÁLISE DOS ASPECTOS QUE INTERVEÑEN NA NEGATIVA Á DOAZÓN DE ÓRGANOS EN GALICIA (2006-2013)
Autora: Marta Álvarez Vázquez. Oficina de Coordinación de Transplantes de Galicia.
Co-Autores: Fernández López, Mª V.; Calvo López, Juan.; Pérez Conde, Estrella.; Roldán Darriba, M.; Sánchez Ibáñez, J.; Bouzas Caamaño, E.
10:00 - 10:30 h. INAUGURACIÓN OFICIAL
10:30 - 11:30 h.
Modera

Relatorios
MESA REDONDA
Daniel García Vázquez

Innovacoidados: Enfermeiras 3.0 e E-Pacientes
Liliana Bettremieux Toyos
Atención á cronicidade: Pensando en Alto
Xosé Luís Álvarez Prieto
Investigar e coidar: ¿Por onde empezar?
Ángel Alfredo Martínez Qués
11:30 - 12:00 h. PAUSA CAFÉ - SESIÓN PÓSTER
11:30 - 13:30 h.
Aula

Docente
OBRADOIRO VII Recoñecido con 0,4 créditos pola Comisión Autonómica de Formación Continuada
DESENVOLVEMENTO DUNHA ACTIVIDADE DE EDUCACIÓN PARA A SAÚDE GRUPAL NA COMUNIDADE. “O PODER DO GRUPO”.
Montserrat Cendán Vérez. Enfermeira do Complexo Hospitalario de A Coruña.
Introdución, presentación do grupo e realización do pre test de coñecementos.
CONTIDO TEÓRICO:
- A enfermaría na educación para a saúde en grupo. Contextualización.
- Psicodrama para dinamización e condución de grupos.
(Explicación dos 5 elementos, 3 fases e 3 etapas nos que se fundamenta esta metodoloxía)

CONTIDO PRÁCTICO:
- Caldeamento específico e inespecífico.
- Dramatización
- Comentarios
Conclusións e realización do pos test de coñecementos e do test de avaliación da actividade.
12:00 - 12:30 h.
Modera
Comunicacións
COMUNICACIÓNS LIBRES
Mª Teresa Fernández Rodríguez. Enfermeira EOXI Ourense.
UN NOVO MODELO ASISTENCIAL EN ATENCIÓN PRIMARIA NO SERGAS “CONSULTA TELEFÓNICA PARA ENFERMERÍA”
Autora: Ana Isabel Calvo Pérez. Servizo Integración Asistencial. S.X. de Ordenación
Co-Autores: Josefa Fernández Segade, Mª Blanca Cimadevila Álvarez, E. Julio García Comesaña.

VIRUS DE INMUNODEFICIENCIA HUMANA: ¿QUE SE PUBLICOU EN IBEROAMERICA ENTRE 2008-2012? EVALUANDO A PRODUCIÓN ENFERMEIRA
Autora: Eva Tizón Bouza. Complexo Hospitalario Universitario de Ferrol.
Co-Autores: María Álvarez Díaz, Miriam Paula Marcos Espino, María Elena Eiroa Mejuto, Virginia Dominguez Blanco, Ingrid Dominguez Soto, Nerea Couto Caldelas.

A INFORMACIÓN SOBRE SEXUALIDADE NA REDE E A SÚA INFLUENCIA NOS ADOLESCENTES
Autora: Lorena Corral Cao. Atención Primaria de Ourense. Co-Autores: Beatriz Mármol Álvarez, Beatriz Vázquez Otero.

12:30 - 13:30 h.
Modera

Relatorios


MESA REDONDA: EXPERIENCIAS EIR
Lorena Comesaña Diego

Da Escola de Enfermería á formación especializada
Belén Vara Couce
Os EIR/especialistas nas Facultades de Enfermaría. Acercando a enfermaría familiar e comunitaria aos espazos docentes
Álvaro Carreira García
Inserción laboral dos especialistas. Traballando en equipo
Francisco Jesús Represas Carrera
13:30 - 14:30 h.
Modera
CONFERENCIA CLAUSURA
Mª Dolores Sánchez González

Empoderamento dende o prisma dos coidados
Carmen Ferrer Arnedo
14:30 h. LECTURA CONCLUSIÓNS CIENTÍFICAS
Carmen Ananín Fernández
ENTREGA PREMIOS AS MELLORES COMUNICACIÓNS
Pilar González Iglesias
CLAUSURA

Mª Pilar González Iglesias
Carmen Ananín Fernández
15:30 h. XANTAR (opcional)
Restaurante PINGALLO
Rúa San Miguel, 4 baixo
32005 Ourense
17:30 h. Asemblea Xeral de AGEFEC
Restaurante PINGALLO
Rúa San Miguel, 4 baixo
32005 Ourense
   
   

 

COMUNICACIÓNS PÓSTER
1 COÑECEMENTOS SOBRE O AUTOCOIDADO DOS PÉS EN PACIENTES DIABÉTICOS
Autor: Francisco Jesús Represas Carrera. Xerencia de Atención Primaria de Vigo.
2 VALORACION DE GUÍAS-PROTOCOLOS SOBRE VIOLENCIA DE XÉNERO DAS DIFERENTES CCAA MEDIANTE O INSTRUMENTO AGREE II
Autora: Silvia Sanchez Radio.
3 INTERVENCIÓN EDUCATIVA DE ENFERMERÍA EN COLEXIO: PRIMEIROS AUXILIOS
Autora: Raquel Filgueira Bello. Centro de Saúde de Caranza.
Co-Autores: Elena Quintela Varela; Sonia Gil Pestonit.
4 VALORACIÓN DE ENFERMARÍA NUNHA PRIMEIRA CONSULTA DE ATENCIÓN DOMICILIARIA
Autora: Mar Touceda Martínez. C.S. Lérez.
Co-Autores: Núñez Gómez Marta; Meijome Blanco Soraya; Rodríguez Álvarez Genma.
5 DÍA MUNDIAL SEN TABACO NUNHA ÁREA DA COMUNIDADE DE MADRID
Autora: Andrea Otero Budiño.UDMAFYC Madrid Centro
Co-Autores: Carrera Manchado, C.; Febrel Bordejé, C.; Torrecilla Abril, M.; Pardo Crego, C.; Navarro Hidaldo, J.F.; Campillos Páez, M.T.; García Hernández, F.; Rodríguez Codesal, R.
6 CONSUMO DE TIRAS REACTIVAS PARA COAGULÓMETROS PORTÁTILES NO C. S. VILANOVA DE AROUSA (ESTUDO TAOVI)
Autora: Soraya Méijome Blanco. Centro de Saúde de Vilanova de Arousa.
Co-Autores: Canedo Cotelo, D.; Allegue Cortez, C.; Seoane Suárez, C.; Martí nez Rodríguez, Mj.; Durán Rodríguez, C.; Regueiro Martínez, Aa.; Gomara Villabona, S.
7 REVISIÓN DOS REXISTROS EXISTENTES NUN CENTRO DE SAÚDE: OBSOLESCENCIA PROGRAMADA
Autora: Carmen García Gutiérrez. C.A.P. Caranza.
Co-Autores: Montes Nosti , Tania. Pesado Cartelle, José.
8 PERFIL DO PACIENTE A TRATAMENTO ANTICOAGULANTE ORAL NO C.S. DE VILANOVA DE AROUSA (ESTUDO TAOVI)
Autora: Soraya Méijome Blanco. Centro de Saúde de Vilanova de Arousa.
Co-Autores: Canedo Cotelo, D.; Allegue Cortez, C.; Seoane Suárez, C.; Durán Rodríguez, C.; Martínez Trelles, Mj.; Regueiro Martínez, Aa.; Gomara Villabona, S.
9 INTERRELACIÓN ENTRE ATENCIÓN PRIMARIA E ATENCIÓN ESPECIALIZADA COMO CLAVE PARA O SEGUIMENTO DE VÍTIMAS DE VIOLENCIA DE XÉNERO. ESTRATEXIAS DE MELLORA.
Autora: Silvia Sánchez Radio