COMITÉ DE HONRA

Sra. Dª. Rocío Mosquera Álvarez
Conselleira de Sanidade da Xunta de Galicia

Sr. D. Agustín Fernández Gallego
Alcalde do Excmo. Concello de Ourense

Sr. D. José Manuel Baltar Blanco
Presidente da Excma. Deputación Provincial de Ourense

Sr. D. Salustiano Mato de la Iglesia
Reitor Magfco. da Universidade de Vigo

Sra. Dª. Eloína Núñez Masid
Xerente de Xestión Integrada de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Sra. Dª. Mª Victoria Carral García
Directora de Procesos de Enfermería da EOXI de Ourense.

Sra. Dª. Estrella Portela Atrio
Directora E. U. Enfermería do Complexo Hospitalario Universitario de Ourense

COMITÉ ORGANIZADOR


PRESIDENTA

  Mª Dolores Sánchez González

SECRETARIA

  Mª Pilar González Iglesias

VOGAIS

  Ana Mª Fernández Silvela
  Alejandro Naveira Castelo
  Mª Teresa Fernández Rodríguez
  Mª Gloria Vázquez Orozco
  Teresa Lindoso López
  Purificación Blanco González
  Mª Luisa Rodríguez Martínez
  Mª Pilar Ferreiro Sotelo
  Concepción Castedo Fernández
  Juan Carlos Arbor Aldea
  Leocadio Castells Conejero
  Silvia Barbosa Cabaleiro

COMITÉ CIENTÍFICO


PRESIDENTA

  Carmen Ananín Fernández

VOGAIS

  Rosa Salgado Ferreiro
  Xosé Luis Álvarez Prieto
  Claudia Pérez Dinamarca
  Daniel García Vázquez
  Mª José Feijóo Janeiro
  María González Fondado (EIR)