COTAS DE INSCRICIÓN

 XORNADAS CIENTÍFICAS Ate o 30 de setembro de 2014 A partires do 1 de outubro de 2014 (Data límite o 14 de outubro)
SOCIO AGEFEC 20 € 30 €
NON SOCIO 40 € 50 €
ESTUDANTES (1) 10 € 10 €
XANTAR 25 € 25 €

Cotas con IVE incluído
(1) Deberán acreditar a súa condición de estudante, xuntando fotocopia da matrícula na Escola de Enfermaría onde realicen a súa formación.

OBRADOIROS
Obradoiros con Créditos de Formación Continuada
Prazas limitadas
SOCIO AGEFEC GRATUÍTO
NON SOCIO 20 €

Cotas con IVE incluído
Prezo por Obradoiro

POLÍTICA DE CANCELACIÓNS

Ate o 30 de setembro de 2014: Devolución do 100% aboado (gastos de transferencia pola conta do inscrito).
A partires do 1 de outubro de 2014: 100% de penalización.
As cancelacións comunicaranse por escrito á Secretaría Técnica vía E-mail: xornadas.agefec2014@versalscq.com
As devolucións que correspondan realizaranse unha vez rematadas as Xornadas.

 

SOLICITUDE DE INSCRICIÓN

Para solicitar a súa inscrición, cubra o  seguinte formulario. Os campos marcados con (*) son obrigatorios.
Ante calquera incidencia, consulte coa Secretaría Técnica no teléfono 981 555 920.
A data límite para a solicitude de inscrición é o 14 de outubro

DATOS

APELIDOS*

NOME*

DNI*

CENTRO DE TRABALLO*

ENDEREZO*

CP

POBOACIÓN*

PROVINCIA

TELÉFONO*

MÓVIL

CORREO-E*

 

Seleccionar TIPO DE INSCRICIÓN

SOCIO

 

NO SOCIO

 

ESTUDANTE

 

 

Desexa inscribirse as IV XORNADAS CIENTÍFICAS DA AGEFEC

SI

 

NON

 

 

Desexa inscribirse ao XANTAR

SI

 

NON

 

 

Desexa inscribirse aos Obradoiros

SI

NON

IMPORTE

A SECRETARÍA REMITIRALLE UN E-MAIL CONFIRMANDO A SÚA PRAZA NOS OBRADOIROS SELECCIONADOS E O IMPORTE QUE CORRESPONDA PARA FACER A TRANSFERENCIA.

 

DATOS  FISCAIS PARA EMISIÓN DE FACTURA
Todos os campos son obrigatorios

Entidade / Empresa / PERSOA FÍSICA*

NIF/ CIF / DNI*

ENDEREZO*

CP*

POBOACIÓN*

E-MAIL*


 

 

FORMA DE PAGO

Mediante Transferencia bancaria a VERSAL COMUNICACIÓN, S.L.
ENTIDAD: Bankinter
IBAN: ES97
NÚMERO CUENTA: 0128 0110 25 0100048135

  • Indicar Ref. Tipo Inscrición + Apelidos e Nome ao facer efectivo o ingreso.
  • Gastos e comisións de transferencia pola conta do ordénante.
  • Imprescindible remitir copia da transferencia por e-mail a xornadas.agefec2014@versalscq.com  ou por Fax. 981 564 978

A SECRETARÍA REMITIRALLE UN E-MAIL INFORMANDO DA DISPONIBILIDADE DE PRAZA NOS OBRADOIROS SELECCIONADOS E O IMPORTE QUE CORRESPONDA PARA FACER A TRANSFERENCIA.

As inscricións confirmaranse unha vez xustificado o pago TOTAL QUE CORRESPONDA.

A Secretaría remitirá DOCUMENTO DE CONFIRMACIÓN que deberá presentar no mostrador de Acreditación.

No cumprimento do disposto na Lei Orgánica 15/1999, de 13 de decembro de Protección de Datos de Carácter Persoal e demais normativa de desenvolvemento, as persoas inscritas autorizan pasar os seus datos a un ficheiro automatizado propiedade de AGEFEC. A finalidade do mesmo é facilitar a información ou prestación do servizo solicitado e informar sobre futuros servizos que puideran ser do seu interese. Informase aos afectados do dereito a acceder, rectificar e, no seu caso, cancelar os datos persoais que se incluirán no ficheiro autorizado mediante petición escrita a AGEFEC.

A aplicación confirmará se o seu formulario foi correctamente enviado. Moitas grazas.